Processen

Pyrolyse er relativ enkel proces, hvor man ved opvarmning af et materiale, uden tilstedeværelse af ilt, nedbryder langkædede molekyler til mindre molekyler.  For eksempel kan Polyethylen (PE plast) (C2H4)n nedbrydes til CH4 (metan) C2H6 (ethan) C3H8 (propan) eller mere langkædede kulbrinter som benzin, diesel og fuel olie.