Hvorfor pyrolyse

Hos Pyrol ApS mener vi, at pyrolyse, eller termisk forgasning, repræsenterer en løsning på en lang række problemer, der bremser den cirkulære økonomi.

De danske affaldshåndteringsvirksomheder bliver bedre og bedre til at sortere og genbruge, f.eks plastikaffald, med brug af avancerede optiske skannere ol. Der er dog stadig en stor andel problemplast, der endnu ikke kan genbruges på fornuftig vis og derfor er henvist til forbrænding eller deponi. Landbrugsplast er et godt eksempel. 

Landbrugsplast, brugt til afdækning på markerne, er som regel relativ blød og “forurenet” med jord og  planterester og derfor vanskelig at genbruge. I vores pyrolyseanlæg omdannes landbrugsplasten til olieprodukter, der f.eks kan indgå i en ny plastikproduktion.